Garanties

Komo

Sommige bedrijven zijn een KOMO-keur gecertificeerd bedrijf en in het bezit van een Komo-attest-met-productiecertificaat voor zowel houten gevelelementen als houten buitendeuren. Deze kwaliteitsverklaringen geven aan dat er wordt voldaan aan de richtlijnen, voorgeschreven en gecontroleerd door de SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) en SBK (Stichting Bouwkwaliteit).

www.komo.nl

ISO

Bedrijven kunnen daarnaast ook KOMO-keur ISO 9001:2000 gecertificeerd zijn. Dit is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. De kernpunten van deze norm zijn:

  • Klanttevredenheid vaststellen
  • De verplichting om aan de eisen van wet- en regelgeving te voldoen (product/dienstgericht)
  • Een grotere betrokkenheid van de directie/management m.b.t. de activiteiten van het kwaliteitsmanagementsysteem.

www.iso.org
www.skh.org

SGT

Een kozijnbedrijf heeft zijn producten ondergebracht bij de Stichting Garantiefonds Timmerwerk (SGT). Deze biedt een 10 jarige verzekering op de gevelelementen, 6 jaar op buitendeuren en 5 jaar voor het hang-en sluitwerk. En overhandigt de klant bij levering gebruiks en –onderhoudvoorschriften. Mocht de klant na naleving van deze voorschriften onverhoopt toch gegronde klachten hebben dan zal het bedrijf hier garant voor staan daar zij beschikt over een servicedienst. Mocht het de klacht niet naar tevredenheid oplossen dan wordt er een beroep gedaan op SGT.

www.sgtonline.nl

NBvT

Een bedrijf is aangesloten bij de NBvT (Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten). De NBvt behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van de ondernemers in de timmerindustrie op algemeen, sociaal, juridisch, economisch en product-technisch gebied. Het NBvT lidmaatschap is voorbehouden aan ondernemingen die kwaliteit leveren. De NBvT ontwikkelt voortdurend kwaliteitsregelgeving voor haar leden. De kwaliteit van haar leden is dus gewaarborgd. Elk lid van de NBvT maakt dan ook gebruik van echt en eerlijk materiaal: hout.

www.nbvt.nl

FSC® (Forest Steward Council ®)

Een bedrijf verwerkt al jarenlang gecertificeerd hout. Sinds kort is het opgenomen in de Chain of Custody waarbij het hele traject van hout kap tot eindproduct gevolgd wordt. Met de verwerking van gecertificeerd hout draagt het dan ook bij aan een verantwoord milieu.

www.fsc.nl

Politiekeurmerk

Een bedrijf is door CB&V een erkend fabrikant van gevelelementen in het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. En beschikt dan ook over producten die voldoen aan de eisen gesteld in het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

www.politiekeurmerk.nl